پرشین تابلو تابان

چشم انداز

ساخت توسعه یافته ترین شرکت در حوزه مدیریت، طراحی و تولید محصولات کاربردی زنجیره تأمین برق در شرق کشور با استفاده از مدل بومی همیاری، آموزش و بهبود مستمر از طریق ایجاد بستری منحصر برای استفاده حداکثری از دانش، مهارت، خلاقیت و توان منابع انسانی توانمند و دانشی.

مأموریت

نهایت تلاشمان را انجام می دهیم تا محصولی با “کیفیت” کاملاً متمایز به مشتری خود عرضه داریم.

ارزش ها

می دانیم که محصولات تولیدی پرشین تابلو تابان،قلب تپنده ی هر مجموعه ای را تشکیل می دهد و اعتماد مشتری، به آسانی جلب نمی شود. از سوی دیگر، ایمان داریم که حفظ و ایجاد مشتری وفادار، فقط با احترام به ارزش های ایشان امکان پذیر است، پس همواره خواهیم کوشید که صداقت و کیفیت را به عنوان ارزش اصلی، در مجموعه حاکم و جاری نماییم.

PersianTableau.com