استخدام مدیر

نکات مهم اولیه

توانمندی و مهارت های “پایه و اولیه” مورد انتظار مدیر در شرکت پرشین تابلو تابان:

۱. مهارت تفکر سیستمی؛

۲. مسئولیت پذیری، احترام به قوانین و مقررات سازمانی؛

۳. ماهر و مسلط در حوزه تخصصی مورد تقاضا؛

۴. مهارت گزارش نویسی مدیریتی و ارائه پیشنهادات؛

۵. مهارت جانشین پروری و آشنا به مهارت های پایه مدیریت؛

۶. منظم، پیگیری، دقیق و علاقمند به حوزه شغلی مورد تقاضا؛

۷. توانمند در ارائه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت؛

۸. مهارت و توانمندی برقراری تعامل سازنده و مثبت درون و برون سازمانی.

فرم تقاضای همکاری

نکات تکمیلی

لطفاً چنانچه تسلط به نرم افزارهای تخصصی مورد نیاز در شغل مورد نظر یا مهارت های مدیریتی مورد نیاز را در خود سراغ ندارید، از تکمیل فرم خودداری فرمایید. مصاحبه تخصصی چند مرحله ای شامل آزمون های مهارتی فنی (نرم افزاری) و آزمون های مهارتی مدیریت برگزار خواهد شد.

www.PersianTableau.com